Bli medlem

Ordinært medlem

Alle familier i Hedmark som har et barn med down syndrom kan bli medlem av foreningen. Det er ingen aldersgrense. Det vil si at familien kan være medlem også etter at barnet er blitt voksen.

Familier fra Oppland kan bli gjestemedlemmer. I praksis betyr det at de kan delta i foreningen på lik linje med medlemmene fra Hedmark.

Medlemskontingenten er på 400 kroner i året pr. familie.

Slik blir du medlem:

Send en e-post til Leo Sørbye med følgende informasjon:

  • Navn på barnet og fødselsdato
  • Navn på foreldre
  • Postadresse og e-postadresse (hvis du har)
  • Sett inn 400 kroner på kontonummer 1822 17 08713 og merk betalingen med navnet ditt eller barnets navn

Støttemedlem

Alle som ønsker kan bli støttemedlem. Kontingenten er 200 kroner i året.

Slik blir du støttemedlem:

  • Sett inn 200 kroner på kontonummer 1822 17 08713 og merk betalingen med navnet ditt og adressen din (både postadresse og e-postadresse hvis du har).