Aktiviteter 2019

Faste aktiviteter over hele året

Idrettsgruppe
Vi har en idrettsgruppe som trener hver onsdag på Åkershagan.
Her er det allidrett og fotball, og idrettsgleden er stor!

Idrettsgruppe

Enkeltarrangementer

Juletrefest
Det er juletrefest tidlig i januar.

Festen holdes på misjonshuset på Hamar.
Adressen er Holsetgaten 3

Det er gang rundt juletreet, sang og  musikk for barna og julenissen kommer med overraskelser.

juletrefest

Vivil-lekene
I månedsskiftet mai-juni arrangeres Vivil-lekene, et idrettsarrangement for psykisk utviklingshemmede på Nadderud Stadion i Bærum. Ups & Downs Hedmark stiller hvert år med deltakere i ulike øvelser.

Sommertreff
Vi organiserer et sommertreff i løpet av sensommeren der grilling, bading og sosialt samvær er det viktigste.

sommertreff

Fagdag
Vi arrangerer en fagdag i året i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Hedmark. Her kan foreldre, fagpersoner og andre få informasjon om viktige temaer.

Hotellhelg
I 2019 ble hotellhelgen arrangert i slutten av april og kombinert med årsmøtet.