Om oss

Styret 2018:

Leder
Marit Thobiassen Strande: Send e-post

Nestleder
Heidi Bakken Rognlidalen: Send e-post

Sekretær
Leo Sørbye

Kasserer
Eivind Molstad

Styremedlem
Anne Grethe Ingvoldstad

Hvem er vi og hva gjør vi?

Ups & Downs Hedmark hører ikke inn under noen paraplyorganisasjon, og vår økonomi er bygget opp internt av medlemskontingent, støttemedlemskap, grasrotmidler og bidrag fra veldedige organisasjoner og kommuner/fylkeskommunen.

Foreningen ble startet i 1998 av foreldre som hadde et ønske om å bygge nettverk for våre barn og unge med down syndrom og deres familier.

Siden den gangen har foreningen vokst til 47 medlemsfamilier, og i løpet av årene har vi hatt mange trivelige treff for små og store.

Vi ser at våre barn og unge har glede av å møtes, både til den årlige juletrefesten, musikkgruppe og idrettsaktivitet i idrettsgruppa «Full rulle». Vi voksne har også glede av og bruk for å utveksle erfaringer.

Vi samarbeider med Habiliteringstjenesten i Hedmark, de bistår og støtter oss med lokaler til styremøter, fagdager og formidler kontakt til nye foreldre om foreningen.

Årsmelding og regnskap

Årsmelding Ups & Downs Hedmark 2017

Regnskap 2017 – godkjent